top of page

Warunki użytkowania Agrirepel® Wrap

Należy przechowywać Agrirepel Wrap® w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać zwoje w pozycji pionowej, w suchym miejscu i z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Przed użyciem należy przechowywać zwoje w opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas otwierania opakowania i manipulowania zwojami, aby ich nie uszkodzić. Zwłaszcza krawędzie zwojów powinny być chronione. Pozostałe zwoje leżące na owijarce bel należy przykryć, aby chronić je przed wilgocią. Zwoje powinny zostać zużyte w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji, aby zagwarantować, że będą pełniły funkcję odstraszającą. Zwoje należy wyjmować z opakowania dopiero bezpośrednio przed użyciem. Przy otwieraniu opakowania należy zwinąć zwój na wierzchu pokrywy, aby uniknąć uszkodzenia końcówek zwoju, co mogłoby spowodować problemy podczas owijania.

Należy wprowadzić zwoje do owijarki bel, stroną zewnętrzną skierowaną do beli.

Wysokość modułu wstępnego naciągania musi być dopasowana do środka beli. Wysokość zespołu wstępnego naciągania musi być tak ustawiona, aby środek beli i środek folii były dopasowane do siebie poziomo. Folię należy włożyć do urządzenia i zamocować zgodnie z instrukcją obsługi owijarki.

Nie należy naciągać wstępnie folii o więcej niż 70%, trzeba też zapewnić pokrycie w wymiarze co najmniej 50%. Nie należy owijać bel, kiedy jest mokro lub pada deszcz. Należy upewnić się, że elementy wstępnego naciągania są regularnie czyszczone zgodnie z instrukcją producenta owijarki.

Docelowy poziom suchej masy  w tej folii wynosi od 45% do 50%, a zatem sześć warstw folii zapewni roczny okres przechowywania. Większa zawartość suchej masy wymaga większej ilości warstw. W przypadku bel o średnicy większej niż 1,3 m; w przypadku lucerny i roślin uprawnych; w przypadku bel kwadratowych, należy zastosować co najmniej sześć warstw folii.

Należy wyrównać pokos i nie owijać paszy brudnej lub mokrej. Bele powinny być zwarte i mieć kształt cylindryczny. Należy upewnić się, że ostrze mechanizmu tnącego owijarki jest utrzymywane we właściwym stanie, aby zapewnić czyste odcięcie folii po owinięciu, a tym samym uniknąć pojawienia się długich strzępów folii.

Natychmiast po belowaniu należy owinąć bele folią i niezwłocznie przetransportować je do docelowego miejsca przechowywania.

Nie należy manipulować belami przez 72 godziny po owinięciu ich w folię z powodu fermentacji. Bele należy składować w pozycji pionowej. Należy wybrać suchy, równy teren, z dala od żywopłotów, drzew, odsłoniętych powierzchni i cieków wodnych. Bele należy układać w stosy natychmiast po ich owinięciu. Używać specjalnie zaprojektowanej maszyny, a nie wózka widłowego. Nie należy układać na sobie więcej niż trzy poziomy. Bele o niskiej zawartości suchej masy powinny być przechowywane tylko na jednym poziomie. Należy niezwłocznie naprawiać wszelkie uszkodzenia.

Zadaszona powierzchnia i piaszczyste podłoże pomogą zapobiegać szkodom wyrządzanym przez zwierzęta. Tylko nienaruszona powłoka pomoże zapewnić właściwe przechowywanie paszy. W razie potrzeby, należy zainstalować ogrodzenie oddzielające bele od żywego inwentarza. Należy wykorzystać daną belę w ciągu 12 miesięcy od momentu jej owinięcia.

Kupujący produkt Agrirepel® Wrap korzystają nie tylko z najnowszej technologii owijania, ale również z fachowego doradztwa i obsługi posprzedażnej prowadzonej przez zespół specjalistów ds. owijania, którzy pracują w terenie i są wspierani przez szybko reagujący dział obsługi klienta, który to zapewnia sprawną realizację zamówień i dostawę. Produkty Agrirepel® muszą zostać wykorzystane w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji i być chronione przed promieniowaniem UV przez 12 miesięcy po owinięciu, pod warunkiem, że poszczególne bele zostaną owinięte zalecaną liczbą warstw folii. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcję obsługi, skontaktuj się z nami.

bottom of page